News

Belangrijke mededeling

Belangrijke mededeling

Naar aanleiding van een publicatie in het medische tijdschrift ‘Annals of thoracic Surgery’ verscheen er zondag 6 november j.l. een artikel in de Telegraaf met de titel ‘Pennen breken in borst patient’. Hierin wordt vermeld dat 12 patienten uit het UMCG in Groningen...

December 2014

Het is al enige tijd geleden sinds onze laatste update. Helaas is de website enkele dagen uit de lucht geweest ivm technische problemen, maar inmiddels is deze weer volledig toegankelijk. Deze week wordt brace nummer 115 aangemeten en er is nog een groot aantal in...

July 2014

Sinds het nieuws van de vergoeding is het erg druk op het pectus spreekuur. Er werden veel nieuwe braces besteld. Momenteel dragen al 50 kinderen een brace en zijn er 65 in bestelling. Dr. de Beer heeft het CWIG (Chest Wall International Group) congres in Aarhus (Denemarken) bezocht. Hier werden enkele nieuwe resultaten besproken […]

Celebration!

Celebration!

Reden voor een feestje! Na vele besprekingen in het AMC en het ontwikkelen van het gehele bestelproces zou het dan nu mogelijk moeten zijn de braces via het AMC te bestellen. De brace is opgenomen in het zorgpakket zodat deze vergoed wordt. Dit zal de verzekeringsmaatschappijen geld gaan opleveren […]

April 2014

April 2014

Licht aan het eind van de tunnel? Enkele weken geleden hebben wij te horen gekregen dat Achmea akkoord gaat met het aankopen van de zorgpakketten ‘pectus carinatum’ waarin de dynamische compressiebrace opgenomen is. Dit betekent dat voor patienten die bij Achmea verzekerd […]

January 2014

January 2014

Het Pectus Team Kinderen wenst je een gezond en gelukkig 2014! 2013 was een bewogen maar vruchtbaar jaar. Als Kinderchirurgisch Centrum Amsterdam hebben wij ons Pectus Centrum het afgelopen jaar verder kunnen profileren. Wij zijn gestart met de brace behandeling bij kippenborst en het aantal operaties voor zowel trechterborst als kippenborst is toegenomen. Er werd […]

December 2013

December 2013

Op 19-12 j.l. was bij ons te gast prof. dr. Yuksel uit Istanbul. Hij is één van de eerste chirurgen die de nieuwe Abramson operatie techniek voor kippenborst introduceerde in Europa. Omdat wij deze techniek ook bij kinderen willen gaan toepassen in het AMC hebben wij samen met hem de eerste twee patienten geopereerd. De operaties zijn succesvol verlopen. Bij deze operatie wordt een […]

October 2013

October 2013

Dr. de Beer, dr. de Jong en dr. Oomen brachten een bezoek aan St. Etienne, alwaar dr. Lopez (chirurg gespecialiseerd in borstkas afwijkingen en de eerste arts die de FMF brace toepaste in Europa) een congres hield over borstkas misvormingen. Wederom waren dr. Nuss en dr. Martinez-Ferro te gast. Ook Ing. Eckart Klobe (uitvinder van de Vacuum Bell) was hierbij aanwezig. Er werden een […]

September 2013

September 2013

Dr. de Beer heeft in september j.l. het internationaal congres over borstkaswand misvormingen in Buenos Aires bijgewoond (en er gesproken). Veel leden van de CWIG groep (chest wall international group) uit veel verschillende landen/continenten waren hierbij vertegenwoordigd. Het blijkt erg leerzaam om met de verschillende experts op dit gebied zowel bij volwassenen als bij kinderen bij […]